• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

154. Rola zdrowej diety w zapobieganiu chorobom neurodegeneracyjnym, takim jak choroba Parkinsona.

Na decyzję o wyborze i podziale zadań przewozowych w duże mierze oddziałują koszty: wydajny wydatek przewozu i alternatywny koszt transportu, inaczej koszty poniesione w związku z działalnością przewozową. Wysokość poszczególnych kosztów i ich udział w całkowitym środku transportu, zależy od rodzaju środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w wypadku przewozu wymagającego drogocennych urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym i lotniczym. Niższe są one natomiast w przewozie kolejowym i automobilowym. Koszty efektywne rosną wraz z odległością, jakkolwiek maleją wspólnie ze wzrostem ładowności środka przewozu – tu wypróbuj ANCHOR. Między poszczególnymi typami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, elementów demograficznych oraz politycznych. Najważniejszą rolę w przewozach internacjonalnych odgrywa transport morski, który obsługuje 70% powszechnej wymiany.

1. Poradnik

2. Więcej informacji

3. Czytaj dalej

4. Kliknij dla szczegółów

5. Galeria

Categories: Zdrowie

Comments are closed.